Les cuques de llum o Lampírids

Les cuques de llum també són conegudes en català amb altres noms com lluernes, llumeneres, llumenetes, llumetes, llanternes, cucs/papes de llum, papes llumeneres, cuques llumeres, cucs lluents, cucs de llumeneta, cuquets de llumeta, marietes de llum o papallums (Font: Viquipedia)

Les cuques de llum són insectes de l’ordre dels coleòpters, és a dir escarabats, i de la família dels Lampírids.

Espècies autòctones a Catalunya:

Nyctophila reichii

Lampyris noctiluca

Lampyris iberica

Phosphaenus hemipterus

Lamprohiza mulsantii

Lamprohiza paulinoi

Espècie exòtica o al·lòctona: Photinus immigrans

Present en alguns municipis de les comarques de Girona des de fa alguns anys, almenys des de 2017.

Create your website at WordPress.com
Per començar